Shinagawa / 品川駅港南口
Shinagawa / 品川駅港南口: 35.629182, 139.742446