Mojiko Station / 門司港駅
Mojiko Station / 門司港駅: 33.945112, 130.961552